Kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Met de aanpak draagt SBB eraan bij, dat ook vso- en pro-leerlingen kansen en mogelijkheden krijgen om zich in te zetten op de arbeidsmarkt. De aanpak is gebaseerd op de systematiek uit het middelbaar beroepsonderwijs van leren in de praktijk, een systeem dat al bijna een eeuw in de onderwijswetgeving is verankerd.

De belangrijkste doelstellingen ...

  • Efficiënte en effectieve route van onderwijs naar de arbeidsmarkt
  • Meer economisch zelfstandige jongeren, minder uitkeringen
  • Extra mogelijkheid voor bedrijven om jongeren te werven
  • Betere positie van deze jongeren in de maatschappij

Hoe ziet de aanpak eruit?

De belangrijkste kenmerken ...

  • Oriëntatie op beroep en loopbaan
  • Opleidingstraject op maat
  • Leren in een bedrijf
  • Afsluiten met een praktijkverklaring

Praktijkloket

Scholen kunnen maatwerktrajecten en praktijkverklaringen opstellen voor de leerling, student of deelnemer. Deze vraagt u aan bij het Praktijkloket, door in te loggen in MijnSBB. Het Praktijkloket biedt ook begeleidingsformulieren met leerdoelen, zodat de praktijkopleider weet welke vaardigheden aan de orde moeten komen.

Al meer dan 250 pro/vso-scholen en 30 mbo-scholen gebruiken het Praktijkloket. Wilt u als school graag toegang tot het Praktijkloket? Neem contact op met de regionaal adviseur van SBB.

SBB Werkverkenner

Welke werkprocessen passen bij een leerling? SBB Werkverkenner brengt u op nieuwe gedachten voor passend werk, buiten de kaders van opleidingen of afdelingen op scholen. In slechts een paar stappen vindt u de werkprocessen die uw leerling straks een mooie toekomst bieden.

Naar SBB Werkverkenner Externe link