Actieplan voor stages en leerbanen

Met een actieplan zorgt SBB samen met onderwijs en bedrijfsleven voor voldoende stages en leerbanen.

Lees over de voortgangsrapportage

Hebt ú ruimte voor een student?

Word ook erkend leerbedrijf

Cijfers

Per 24 november 2022 zijn er 3.087 tekorten aan stages en leerbanen. De afgelopen maand is het aantal tekorten nagenoeg gelijk gebleven. Ten opzichte van de meting op 27 oktober zijn de tekorten per saldo met 90 stageplekken gedaald.  

Voor de meeste opleidingen zijn er op dit moment géén tekorten. Voor veel opleidingen binnen de Gastvrijheid, Voeding, Carrosserie en Orde & Veiligheid staan leerbedrijven te springen om studenten een stageplek of leerbaan aan te bieden. Dit is belangrijke informatie voor jongeren die een (vervolg)opleiding in het mbo gaan kiezen en voor werkenden en werkzoekenden die zich willen om- of bijscholen.

Bekijk de ontwikkeling van stagetekorten