Klimaatbanen in de gebouwde omgeving

Praktijkleren

Met de publicatie ‘Klimaatbanen in de gebouwde omgeving’ brengen UWV, SER en SBB de details in kaart.

Opleiden in het mbo voor al uw (nieuwe) medewerkers

Praktijkleren

Hebt u weleens gedacht aan leerbanen? Daarmee begeleidt u zelf uw huidige én toekomstige medewerkers naar een mbodiploma of een onderdeel daarvan.

Inspiratiekaart bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen

Praktijkleren

De inspiratiekaart helpt werkgevers een keuze te maken voor de scholing van bestaande of toekomstige werknemers. Mbo-scholen kunnen de inspiratiekaart gebruiken bij het ontwikkelen van een bij- en omscholingsaanbod.

Meerwaarde scholing praktijkleren in het mbo

Praktijkleren

Deze factsheet maakt deel uit van het processtappenplan ‘Samenwerken op praktijkleren in het mbo’ voor werkenden en werkzoekenden. De factsheet is bedoeld voor professionals die in gesprek te zijn met werkenden, werkzoekenden en werkgevers over de meerwaarde van praktijkleren in het mbo.

De ambities van SBB voor een leven lang ontwikkelen in het mbo

Praktijkleren

 In dit bidbook zetten onderwijs en bedrijfsleven hun ambities uiteen voor een leven lang ontwikkelen in het mbo.

Samen werk maken van de arbeidsmarktroute entree

Praktijkleren

Deze handreiking laat zien hoe een goede samenwerking tussen zorg, overheid, bedrijfsleven en onderwijs daadwerkelijk bijdraagt aan een grotere en duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt van entreestudenten.