Begeleid stagiair

Stagairs zijn beginnende vakmensen die rekenen op jouw deskundige begeleiding. Zoek je ondersteuning bij het instructies geven, begeleiden of beoordelen van de stagiair? Of wil je weten hoe je een (sociaal) veilige werkomgeving creëert? Bekijk de taken.

Zorg voor veilige leeromgeving

Veilig leren gaat voor alles. Een stagiair heeft een goede werkplek nodig waar die veilig werkt met gereedschappen en apparatuur. Een stagiair presteert beter in een omgeving waarin die zich beschermd voelt tegen ongepast gedrag zoals pesten, intimidatie en discriminatie.   

Om te leren is een klimaat nodig waar de stagiair zich op z'n gemak voelt, waar die kan oefenen en waar die fouten mag maken. Waar geen domme vragen bestaan en waar de stagiair altijd bij iemand terecht kan. Dat is nog niet zo makkelijk.

Bekijk de stappen hoe je een fysiek en sociaal veilige leeromgeving creëert voor je stagiair. 

 1. 1

  Een veilige leeromgeving creëren begint met het inventariseren van risico’s. Een leerbedrijf inventariseert welke risico’s er zijn rond de veiligheid van werknemers, inclusief studenten in stage of leerbaan. Het gaat om risico’s rondom:

  • fysieke veiligheid
  • sociale veiligheid
  • veilig leerklimaat.

  Deze drie aspecten werken we in de volgende stappen uit.

  De risico’s legt het leerbedrijf vast in een risico-inventarisatie en & -evaluatie. Daarnaast stelt het leerbedrijf een plan van aanpak op met risico-beperkende maatregelen en voert dit plan ook uit. Meer informatie vind je op rie.nl

  Hou er bij het inventariseren van de risico’s rekening mee dat jongeren zich vaak minder bewust zijn van risico’s dan volwassenen, ook in hun stage of leerbaan. Dit vraag extra aandacht van de praktijkopleider.

 2. 2

  Iedere werkomgeving kent fysieke veiligheidsrisico’s. Denk aan de inrichting van de werkomgeving, het werken met machines en lichamelijke belasting. Neem maatregelen om deze risico’s te beperken en je stagiair gezond en veilig te laten werken in je bedrijf. Denk hierbij aan de volgende punten:

  • zorg dat je stagiair over een goede werkplek beschikt.
  • geef je stagiair voorlichting en instructie over gezond en veilig werken.
  • bied je stagiair de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
  • geef je stagiair instructie over hoe om te gaan met incidenten of onveilige situaties.
  • stimuleer je stagiair onveilige situaties of incidenten te melden.
 3. 3

  Een stagiair presteert beter in een omgeving waarin deze zich beschermd voelt tegen ongepast gedrag zoals pesten, intimidatie en discriminatie. Je kunt de volgende maatregelen nemen:

  • vertel je stagiair waar deze terecht kan bij problemen rondom pesten, intimidatie en discriminatie (bijvoorbeeld leidinggevende, vertrouwenspersoon of klachtenprocedure).
  • bespreek met je stagiair hoe jullie met elkaar en met klanten omgaan en welk gedrag daarbij hoort.
  • spreek af hoe jullie de gedragsregels en omgangsvormen nakomen.
  • geef zelf het goede voorbeeld qua gedrag.
  • treed op wanneer er sprake is van ongewenst gedrag.
 4. 4

  Om te leren is een klimaat nodig waar je je op je gemak voelt, waar je kan oefenen en waar je fouten mag maken. Waar geen domme vragen bestaan en waar je altijd bij iemand terecht kan. Dat is nog niet zo makkelijk. Denk aan de volgende punten als je een omgeving wilt creëren waarbinnen het prettig is om van elkaar te leren:

  • leren is meer dan een opleiding volgen.
  • heb lol in je werk en in het leren.
  • ruimte krijgen om fouten te maken is ruimte krijgen om te leren.
  • deel kennis met elkaar.
  • bespreek met je stagiair hoe die zich persoonlijk wil ontwikkelen.
  • laat je stagiair experimenteren met nieuw gedrag zodat deze ‘durf’ ontwikkelt.
  • vier successen.
  • geef feedback en sta open voor feedback.
 5. 5
  • Ben consequent in je werkwijze, zodat je stagiair altijd weet wat er verwacht wordt.
  • Is je stagiair onderdeel van een team, geef dan als team altijd het goede voorbeeld.
 6. 6

  Zorg dat er continu aandacht is voor veiligheid. Hierdoor zijn je stagiair, teamleden en jijzelf je steeds weer van bewust van veilig werken. Je kunt dat op de volgende manieren regelen:

  • bespreek veiligheid met je stagiair.
  • laat veiligheid als vast agendapunt terugkomen tijdens teamoverleggen.
  • organiseer veiligheidsinspecties en workshops.
  • controleer/keur regelmatig gereedschappen en werkplekken op veiligheid.
 7. 7

  Bespreek met je stagiair hoe die de veiligheid van de leer- en werkomgeving ervaart. Neem indien nodig extra veiligheidsmaatregelen op basis van de feedback van je stagiair.

 8. 8

  Voer verbeteringen in de veiligheid van de leeromgeving door op basis van gesprekken met je stagiair en medewerkers, evaluaties, controles en keuringen. Vervang gereedschappen en apparaten als er veiligere opvolgers op de markt komen.

Geef stagiair instructies

Bespreek met je stagiair wat die wil leren. Stem je stijl van instructie geven af op de leerstijl van je stagiair. Geef vervolgens instructie en check of je stagiair de volgende keer de taak zelf kan uitvoeren.

 1. 1
 2. 2

  Leg materialen en gereedschappen klaar voor de instructie.

 3. 3

  De leerstijl zegt iets over hoe je stagiair bij voorkeur aan een leerproces begint. Om je stagiair  goed te begeleiden, is het belangrijk dat je inzicht hebt in de favoriete leerstijl van je stagiair én van jouzelf. Om hier achter te komen, kunnen jullie de Kolb-test uitvoeren.

  Er bestaan grofweg vier manieren van leren:

  1. door concrete ervaringen – voelen;
  2. door reflectief te observeren – kijken;
  3. door middel van abstracte concepten/theorieën – denken;
  4. door actief te experimenteren – doen.

  Als je weet wat de favoriete leerstijl is van je stagiair, kun je daarop aansluiten door je uitleg aan te passen aan de behoefte van je stagiair .

 4. 4

  Instructies geven aan je stagiair doe je in deze volgorde:

  • Leg uit wat voor taak je gaat uitvoeren
  • Doe de taak eerst op bedrijfssnelheid voor
  • Doe de taak vervolgens langzaam voor
  • Leg bij elke stap uit waarom je deze uitvoert
  • Doe de taak langzaam samen
  • Controleer of je stagiair jouw instructies begrijpt
  • Laat je stagiair de taak zelf doen
  • Controleer of je stagiair  de taak kan uitvoeren.
 5. 5

  Controleer of je stagiair de volgende keer de taak zelfstandig kan uitvoeren, bijvoorbeeld na een paar dagen of een week. Indien dat nog niet het geval is, geef je nogmaals instructies.

Begeleid en stuur stagiair vakinhoudelijk bij

Leer je stagiair het vak. Betrek eventueel daarbij werkbegeleiders/collega’s die over de juiste competenties beschikken. Stem je begeleiding af op de ontwikkeling van je stagiair.

 1. 1

  Onder jouw regie als praktijkopleider kun je een deel van het vakinhoudelijk begeleiden van je stagiair laten uitvoeren door werkbegeleiders/collega’s uit het leerbedrijf die over de juiste competenties beschikken. De volgorde van begeleiding:

  • Laat je stagiair meelopen
  • Laat je stagiair oefenen
  • Laat je stagiair  zelfstandig werkzaamheden uitvoeren.
 2. 2

  De leerstijl zegt iets over hoe je stagiair bij voorkeur aan een leerproces begint. Om je stagiair goed te begeleiden, is het belangrijk dat je inzicht hebt in de favoriete leerstijl van je stagiair én van jezelf. Om hier achter te komen, kunnen jullie de Kolb-test uitvoeren.

  Er bestaan grofweg vier manieren van leren:

  1. door concrete ervaringen – voelen;
  2. door reflectief te observeren – kijken;
  3. door middel van abstracte concepten/theorieën – denken;
  4. door actief te experimenteren – doen.

  Als je weet wat de favoriete leerstijl is van je stagiair, kun je daarop aansluiten door je uitleg aan te passen aan de behoefte van je stagiair .

 3. 3

  Kom je tijd tekort voor het begeleiden van je stagiair ? Bespreek dan met je leidinggevende en collega’s hoe je je stagiair toch optimale tijd en aandacht geeft. Misschien kunnen collega’s werkzaamheden van je overnemen of kun je begeleidingstaken aan hen uitbesteden. Creëer een team rondom je stagiair .

 4. 4

  Laat je stagiair kennis maken met innovaties en nieuwe technieken. Je stagiair gaat er waarschijnlijk in toekomstige banen mee werken.

  Als je nu nog niet weet of een techniek bruikbaar is en of medewerkers en klanten ermee kunnen werken, kunt je je stagiair de innovatie laten uitproberen.

 5. 5

  Wil je je stagiair eerst laten oefenen voordat die in de praktijk aan de slag gaat? Je kunt hiervoor diverse oefenmiddelen inzetten. Denk aan oefenmateriaal, simulaties of een skillslab (een speciale oefenruimte in je organisatie).

 6. 6

  Beoordeel regelmatig hoe je stagiair zich vakinhoudelijk ontwikkelt en stem je begeleiding daarop af.

Evalueer voortgang en geef feedback

Bespreek met je stagiair de voortgang. Stel hierover open vragen. Leg eventuele afspraken uit het voortgangsgesprek vast. Je kunt de volgende onderwerpen bespreken:

 1. 1

  Hoe gaat het met je stagiair, hoe bevalt het je stagiair in je organisatie? Zijn er aspecten die (een negatieve) invloed hebben op de stage? Kijk hoe je je stagiair hierbij kan ondersteunen. 

 2. 2

  Hoe gaat het met de voortgang van de bpv-opdrachten van je stagiair?

 3. 3
  • Hoe verloopt het leerproces?
  • Wat zorgt voor belemmeringen en wat voor voortgang?
  • Zijn er situaties die een volgende keer een andere aanpak vragen?
 4. 4
 5. 5

  Hoe gaat je stagiair om met de taken en verantwoordelijkheden als medewerker?

 6. 6

  Hoe verloopt het contact van je stagiair met klanten, collega’s, stagedocenten en andere studenten?

 7. 7

  Zijn er nog andere zaken die besproken moeten worden?

Vul tussentijdse beoordeling in en stem af

Jij en je stagiair vullen allebei de tussentijdse beoordeling in. Bespreek daarna met je stagiair de verschillen tussen de ingevulde beoordelingen. Stem vervolgens de beoordeling af met de begeleider van school.

 1. 1

  Stel vóór dat je met de beoordeling begint, heldere criteria en normen vast waarop je de kerntaken en werkprocessen van je stagiair gaat beoordelen. Deze criteria kunnen per opleiding verschillen en kun je opvragen bij de begeleider van school.

 2. 2

  Je stagiair vult als eerste de tussentijdse beoordeling in.

 3. 3

  Nadat je stagiair de beoordeling heeft ingevuld, vul jij hem in.

 4. 4

  Zijn er verschillen tussen wat jij en je stagiair hebben ingevuld in de tussentijdse beoordeling? Praat samen over deze verschillen.

 5. 5

  Bespreek met je stagiair of het nodig is op basis van de tussentijdse beoordeling de planning en leerdoelen aan te passen. Zo ja, laat je stagiair dat in het leerplan verwerken. Pas eventueel ook je begeleiding aan als daar aanleiding voor is.

 6. 6

  Sla de tussentijdse beoordeling op in de bpv-map en stuur deze naar de begeleider van school.

 7. 7

  Stem de tussentijdse beoordeling af met de begeleider van school.

   

   

Taken

Stagairs zijn beginnende vakmensen die rekenen op jouw deskundige begeleiding. Zoek je ondersteuning bij het instructies geven, begeleiden of beoordelen van de stagiair? Of wil je weten hoe je een (sociaal) veilige werkomgeving creëert? Bekijk de taken.

Zorg voor veilige leeromgeving

Veilig leren gaat voor alles. Een stagiair heeft een goede werkplek nodig waar die veilig werkt met gereedschappen en apparatuur. Een stagiair presteert beter in een omgeving waarin die zich beschermd voelt tegen ongepast gedrag zoals pesten, intimidatie en discriminatie.   

Om te leren is een klimaat nodig waar de stagiair zich op z'n gemak voelt, waar die kan oefenen en waar die fouten mag maken. Waar geen domme vragen bestaan en waar de stagiair altijd bij iemand terecht kan. Dat is nog niet zo makkelijk.

Bekijk de stappen hoe je een fysiek en sociaal veilige leeromgeving creëert voor je stagiair. 

 1. 1

  Een veilige leeromgeving creëren begint met het inventariseren van risico’s. Een leerbedrijf inventariseert welke risico’s er zijn rond de veiligheid van werknemers, inclusief studenten in stage of leerbaan. Het gaat om risico’s rondom:

  • fysieke veiligheid
  • sociale veiligheid
  • veilig leerklimaat.

  Deze drie aspecten werken we in de volgende stappen uit.

  De risico’s legt het leerbedrijf vast in een risico-inventarisatie en & -evaluatie. Daarnaast stelt het leerbedrijf een plan van aanpak op met risico-beperkende maatregelen en voert dit plan ook uit. Meer informatie vind je op rie.nl

  Hou er bij het inventariseren van de risico’s rekening mee dat jongeren zich vaak minder bewust zijn van risico’s dan volwassenen, ook in hun stage of leerbaan. Dit vraag extra aandacht van de praktijkopleider.

 2. 2

  Iedere werkomgeving kent fysieke veiligheidsrisico’s. Denk aan de inrichting van de werkomgeving, het werken met machines en lichamelijke belasting. Neem maatregelen om deze risico’s te beperken en je stagiair gezond en veilig te laten werken in je bedrijf. Denk hierbij aan de volgende punten:

  • zorg dat je stagiair over een goede werkplek beschikt.
  • geef je stagiair voorlichting en instructie over gezond en veilig werken.
  • bied je stagiair de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
  • geef je stagiair instructie over hoe om te gaan met incidenten of onveilige situaties.
  • stimuleer je stagiair onveilige situaties of incidenten te melden.
 3. 3

  Een stagiair presteert beter in een omgeving waarin deze zich beschermd voelt tegen ongepast gedrag zoals pesten, intimidatie en discriminatie. Je kunt de volgende maatregelen nemen:

  • vertel je stagiair waar deze terecht kan bij problemen rondom pesten, intimidatie en discriminatie (bijvoorbeeld leidinggevende, vertrouwenspersoon of klachtenprocedure).
  • bespreek met je stagiair hoe jullie met elkaar en met klanten omgaan en welk gedrag daarbij hoort.
  • spreek af hoe jullie de gedragsregels en omgangsvormen nakomen.
  • geef zelf het goede voorbeeld qua gedrag.
  • treed op wanneer er sprake is van ongewenst gedrag.
 4. 4

  Om te leren is een klimaat nodig waar je je op je gemak voelt, waar je kan oefenen en waar je fouten mag maken. Waar geen domme vragen bestaan en waar je altijd bij iemand terecht kan. Dat is nog niet zo makkelijk. Denk aan de volgende punten als je een omgeving wilt creëren waarbinnen het prettig is om van elkaar te leren:

  • leren is meer dan een opleiding volgen.
  • heb lol in je werk en in het leren.
  • ruimte krijgen om fouten te maken is ruimte krijgen om te leren.
  • deel kennis met elkaar.
  • bespreek met je stagiair hoe die zich persoonlijk wil ontwikkelen.
  • laat je stagiair experimenteren met nieuw gedrag zodat deze ‘durf’ ontwikkelt.
  • vier successen.
  • geef feedback en sta open voor feedback.
 5. 5
  • Ben consequent in je werkwijze, zodat je stagiair altijd weet wat er verwacht wordt.
  • Is je stagiair onderdeel van een team, geef dan als team altijd het goede voorbeeld.
 6. 6

  Zorg dat er continu aandacht is voor veiligheid. Hierdoor zijn je stagiair, teamleden en jijzelf je steeds weer van bewust van veilig werken. Je kunt dat op de volgende manieren regelen:

  • bespreek veiligheid met je stagiair.
  • laat veiligheid als vast agendapunt terugkomen tijdens teamoverleggen.
  • organiseer veiligheidsinspecties en workshops.
  • controleer/keur regelmatig gereedschappen en werkplekken op veiligheid.
 7. 7

  Bespreek met je stagiair hoe die de veiligheid van de leer- en werkomgeving ervaart. Neem indien nodig extra veiligheidsmaatregelen op basis van de feedback van je stagiair.

 8. 8

  Voer verbeteringen in de veiligheid van de leeromgeving door op basis van gesprekken met je stagiair en medewerkers, evaluaties, controles en keuringen. Vervang gereedschappen en apparaten als er veiligere opvolgers op de markt komen.

Geef stagiair instructies

Bespreek met je stagiair wat die wil leren. Stem je stijl van instructie geven af op de leerstijl van je stagiair. Geef vervolgens instructie en check of je stagiair de volgende keer de taak zelf kan uitvoeren.

 1. 1
 2. 2

  Leg materialen en gereedschappen klaar voor de instructie.

 3. 3

  De leerstijl zegt iets over hoe je stagiair bij voorkeur aan een leerproces begint. Om je stagiair  goed te begeleiden, is het belangrijk dat je inzicht hebt in de favoriete leerstijl van je stagiair én van jouzelf. Om hier achter te komen, kunnen jullie de Kolb-test uitvoeren.

  Er bestaan grofweg vier manieren van leren:

  1. door concrete ervaringen – voelen;
  2. door reflectief te observeren – kijken;
  3. door middel van abstracte concepten/theorieën – denken;
  4. door actief te experimenteren – doen.

  Als je weet wat de favoriete leerstijl is van je stagiair, kun je daarop aansluiten door je uitleg aan te passen aan de behoefte van je stagiair .

 4. 4

  Instructies geven aan je stagiair doe je in deze volgorde:

  • Leg uit wat voor taak je gaat uitvoeren
  • Doe de taak eerst op bedrijfssnelheid voor
  • Doe de taak vervolgens langzaam voor
  • Leg bij elke stap uit waarom je deze uitvoert
  • Doe de taak langzaam samen
  • Controleer of je stagiair jouw instructies begrijpt
  • Laat je stagiair de taak zelf doen
  • Controleer of je stagiair  de taak kan uitvoeren.
 5. 5

  Controleer of je stagiair de volgende keer de taak zelfstandig kan uitvoeren, bijvoorbeeld na een paar dagen of een week. Indien dat nog niet het geval is, geef je nogmaals instructies.

Begeleid en stuur stagiair vakinhoudelijk bij

Leer je stagiair het vak. Betrek eventueel daarbij werkbegeleiders/collega’s die over de juiste competenties beschikken. Stem je begeleiding af op de ontwikkeling van je stagiair.

 1. 1

  Onder jouw regie als praktijkopleider kun je een deel van het vakinhoudelijk begeleiden van je stagiair laten uitvoeren door werkbegeleiders/collega’s uit het leerbedrijf die over de juiste competenties beschikken. De volgorde van begeleiding:

  • Laat je stagiair meelopen
  • Laat je stagiair oefenen
  • Laat je stagiair  zelfstandig werkzaamheden uitvoeren.
 2. 2

  De leerstijl zegt iets over hoe je stagiair bij voorkeur aan een leerproces begint. Om je stagiair goed te begeleiden, is het belangrijk dat je inzicht hebt in de favoriete leerstijl van je stagiair én van jezelf. Om hier achter te komen, kunnen jullie de Kolb-test uitvoeren.

  Er bestaan grofweg vier manieren van leren:

  1. door concrete ervaringen – voelen;
  2. door reflectief te observeren – kijken;
  3. door middel van abstracte concepten/theorieën – denken;
  4. door actief te experimenteren – doen.

  Als je weet wat de favoriete leerstijl is van je stagiair, kun je daarop aansluiten door je uitleg aan te passen aan de behoefte van je stagiair .

 3. 3

  Kom je tijd tekort voor het begeleiden van je stagiair ? Bespreek dan met je leidinggevende en collega’s hoe je je stagiair toch optimale tijd en aandacht geeft. Misschien kunnen collega’s werkzaamheden van je overnemen of kun je begeleidingstaken aan hen uitbesteden. Creëer een team rondom je stagiair .

 4. 4

  Laat je stagiair kennis maken met innovaties en nieuwe technieken. Je stagiair gaat er waarschijnlijk in toekomstige banen mee werken.

  Als je nu nog niet weet of een techniek bruikbaar is en of medewerkers en klanten ermee kunnen werken, kunt je je stagiair de innovatie laten uitproberen.

 5. 5

  Wil je je stagiair eerst laten oefenen voordat die in de praktijk aan de slag gaat? Je kunt hiervoor diverse oefenmiddelen inzetten. Denk aan oefenmateriaal, simulaties of een skillslab (een speciale oefenruimte in je organisatie).

 6. 6

  Beoordeel regelmatig hoe je stagiair zich vakinhoudelijk ontwikkelt en stem je begeleiding daarop af.

Evalueer voortgang en geef feedback

Bespreek met je stagiair de voortgang. Stel hierover open vragen. Leg eventuele afspraken uit het voortgangsgesprek vast. Je kunt de volgende onderwerpen bespreken:

 1. 1

  Hoe gaat het met je stagiair, hoe bevalt het je stagiair in je organisatie? Zijn er aspecten die (een negatieve) invloed hebben op de stage? Kijk hoe je je stagiair hierbij kan ondersteunen. 

 2. 2

  Hoe gaat het met de voortgang van de bpv-opdrachten van je stagiair?

 3. 3
  • Hoe verloopt het leerproces?
  • Wat zorgt voor belemmeringen en wat voor voortgang?
  • Zijn er situaties die een volgende keer een andere aanpak vragen?
 4. 4
 5. 5

  Hoe gaat je stagiair om met de taken en verantwoordelijkheden als medewerker?

 6. 6

  Hoe verloopt het contact van je stagiair met klanten, collega’s, stagedocenten en andere studenten?

 7. 7

  Zijn er nog andere zaken die besproken moeten worden?

Vul tussentijdse beoordeling in en stem af

Jij en je stagiair vullen allebei de tussentijdse beoordeling in. Bespreek daarna met je stagiair de verschillen tussen de ingevulde beoordelingen. Stem vervolgens de beoordeling af met de begeleider van school.

 1. 1

  Stel vóór dat je met de beoordeling begint, heldere criteria en normen vast waarop je de kerntaken en werkprocessen van je stagiair gaat beoordelen. Deze criteria kunnen per opleiding verschillen en kun je opvragen bij de begeleider van school.

 2. 2

  Je stagiair vult als eerste de tussentijdse beoordeling in.

 3. 3

  Nadat je stagiair de beoordeling heeft ingevuld, vul jij hem in.

 4. 4

  Zijn er verschillen tussen wat jij en je stagiair hebben ingevuld in de tussentijdse beoordeling? Praat samen over deze verschillen.

 5. 5

  Bespreek met je stagiair of het nodig is op basis van de tussentijdse beoordeling de planning en leerdoelen aan te passen. Zo ja, laat je stagiair dat in het leerplan verwerken. Pas eventueel ook je begeleiding aan als daar aanleiding voor is.

 6. 6

  Sla de tussentijdse beoordeling op in de bpv-map en stuur deze naar de begeleider van school.

 7. 7

  Stem de tussentijdse beoordeling af met de begeleider van school.

   

   

Trainingen en hulpmiddelen

Je begeleidt mbo-studenten. SBB ondersteunt je hierbij met trainingen en hulpmiddelen. Bekijk het aanbod.

Zoek of filter op type

Filter

Selecteer een proces om vervolgens op taken en stappen te kunnen filteren.

Maatwerk bieden in begeleiding

E-learning

Leer online hoe je erachter komt welke begeleiding een stagiair nodig heeft en hoe je je stijl van begeleiden hierop aanpast.

Objectief oordelen en feedback geven

E-learning

In deze online training leer je als praktijkopleider de stagiair aan te spreken op gedrag en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Internationalisation at home

Flyer

Met internationalisation at home ontwikkelen stagiairs bij Nederlandse bedrijven internationale competenties. Dit document bevat informatie over de voorwaarden voor een internationaal georiënteerde leerplaats.

Meerwaarde scholing praktijkleren in het mbo voor werkenden en werkzoekenden

Flyer

Dit document laat zien waarom opleiden via het mbo een meerwaarde is voor het aantrekken van nieuw personeel of bij-/omscholen van zittend personeel via de derde leerweg in het mbo.

Opleiden in mbo voor (nieuwe) medewerkers

Flyer

In dit document lees je welke mogelijkheden er zijn om medewerkers bij of om te scholen via het mbo, maar ook hoe je via andere manieren van scholing in het mbo nieuwe medewerkers kan aantrekken.

BPV Beleidsplan

Formulier

Dit document is een leidraad en biedt inspiratie bij het formuleren en vastleggen van het BPV beleid in een organisatie. Dit formulier is vooral geschikt voor grotere organisaties. Voor kleinere organisaties is het formulier BPV Plan beschikbaar.

BPV Plan

Formulier

Dit document is een leidraad hoe je systematisch de uitvoering van de BPV in je organisatie beschrijft. Dit formulier is vooral geschikt voor kleinere organisaties. Voor grotere organisaties is het formulier BPV Beleidsplan beschikbaar.

BPV Plan Begeleiden op afstand

Formulier

Om verantwoord studenten op afstand te begeleiden maak je vooraf helder onder welke voorwaarden en afspraken je dit gaat doen. Het invullen van dit formulier helpt je om na te gaan of je aan alles gedacht hebt.

Inwerkprogramma

Formulier

Dit document bevat een handige checklist waarmee je de komst van je stagiair goed kunt voorbereiden.

Leerdoelen en planning

Formulier

Samen met je stagiair vul je dit formulier in. Selecteer kerntaken en werkprocessen die belangrijk zijn voor het leerproces van je stagiair en koppel deze aan de werkzaamheden die je stagiair gaat uitvoeren inclusief planning.

Ontwikkelingsgericht beoordelen

Formulier

Dit formulier helpt bij het beoordelen van de beroepspraktijkvorming van je stagiair. Je vult dit formulier samen in met je stagiair.

Vragenlijst studentwaardering - beknopt

Formulier

Met dit formulier leg je de waardering van je stagiair vast. Studenten melden bij school soms onderwerpen die zij niet bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het helpt zowel stagiair als praktijkopleider als je dit bespreekt.

Vragenlijst studentwaardering - uitgebreid

Formulier

Met dit formulier leg je de waardering van je stagiair vast. Studenten melden bij school soms onderwerpen die zij niet bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het helpt zowel stagiair als praktijkopleider als je dit bespreekt.

Begeleiden op maat

Leaflet

Sommige studenten hebben tijdens hun stage of leerbaan specifieke begeleiding nodig of een aanpassing van de werkplek of werkomstandigheden. Dit document bevat informatie over het begeleiden van een stagiair met extra ondersteuningsbehoefte.

Beoordelen

Leaflet

Dit document bevat informatie en praktische tips over hoe je een stagiair beoordeelt.

BPV Monitor

Leaflet

Met de BPV Monitor evalueert SBB de beroepspraktijkvorming (bpv). We stellen vragen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf en de student. De antwoorden helpen de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren. Dit document bevat informatie over de BPV Monitor.

Competenties van de praktijkopleider

Leaflet

Een praktijkopleider organiseert het leerproces van de student op de werkvloer en leidt de student op in de praktijk. Dit document bevat informatie over wat er van een praktijkopleider verwacht wordt en welke competenties nodig zijn.

Erkend leerbedrijf zijn

Leaflet

In dit document lees je welke voordelen een erkend leerbedrijf heeft en aan welke voorwaarden je voor een erkenning moet voldoen.

Inloggen op MijnSBB

Leaflet

Als erkend leerbedrijf heb je een eigen pagina op MijnSBB. Via MijnSBB kun je je gegevens bijhouden. Dit document legt uit wat je kunt doen op MijnSBB en hoe je inlogt.

Kwaliteit

Leaflet

Dit document bevat informatie over de acht aandachtsgebieden waarop een leerbedrijf de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) kan verbeteren.

Ontwikkeling van de praktijkopleider

Leaflet

Dit document bevat informatie over de middelen die SBB biedt aan jou als praktijkopleider om je kennis en vaardigheden voor het begeleiden van stagiairs te ontwikkelen.

Praktijkleren bij een erkend leerbedrijf

Leaflet

Dit document geeft je inzicht in de verschillende mogelijkheden van praktijkleren bij een erkend leerbedrijf, zoals een stage of leerbaan. Daarnaast lees je meer over de opleidingsmogelijkheden en opleidingsniveaus in het mbo met de daarbij behorende rollen, verantwoordelijkheden en mate van zelfstandigheid van de student.

Rol van de praktijkopleider

Leaflet

De praktijkopleider begeleidt mbo-studenten in de beroepspraktijk. In dit document vindt je informatie over je rol en taken als praktijkopleider.

Veiligheid

Leaflet

Begeleid je een stagiair? Dan heb je te maken met speciale arboregels voor jongeren. Hun veiligheid, gezondheid en ontwikkeling mogen geen gevaar lopen. Dit document bevat informatie over hoe je een veilige leer- en werkomgeving creëert.

Voorbereiden

Leaflet

Dit document bevat informatie en praktische tips over hoe je je voorbereidt op de komst van een stagiair.

Werving en selectie

Leaflet

Dit document bevat informatie over hoe je de werving, selectie en het gesprek goed voorbereidt, om zo de juiste stagiair te vinden.

BPV Protocol

Protocol

Het BPV Protocol beschrijft voor student, school, leerbedrijf en SBB de verantwoordelijkheden in de beroepspraktijkvorming (bpv). Het BPV Protocol is opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties, de MBO Raad en SBB om een kwalitatief goede bpv te borgen.

Begeleiden op afstand

Tipkaart

Dit document geeft je informatie en een aantal handige tips voor het begeleiden van stagiairs op afstand.

Begeleiden op maat

Tipkaart

Biedt je leerbedrijf kansen aan stagiairs met specifieke begeleidingsbehoeften? Die begeleiding vraagt extra aandacht. Deze tipkaart bevat informatie over het bieden van maatwerk aan studenten met specifieke behoeften bij het leren in de praktijk.

Begeleidingsgesprekken

Tipkaart

Dit document bevat tips en een gespreksagenda over hoe je een goed begeleidingsgesprek met je stagiair student voert.

Beoordelen

Tipkaart

Dit document bevat tips waarmee je je stagiair effectief beoordeelt.

Feedback

Tipkaart

Het gedrag dat je stagiair en jij laten zien, kunnen jullie anders interpreteren dan jullie bedoelen. Om dit te controleren is feedback een belangrijk hulpmiddel. Dit document bevat tips en suggesties over hoe je feedback geeft.

Gespreksvoering

Tipkaart

Als praktijkopleider voer je regelmatig gesprekken met je stagiair. Jullie krijgen daardoor beiden inzicht in de voortgang van de stage of leerbaan. Dit document bevat tips hoe je introductie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met je stagiair voert.

Instructie

Tipkaart

Vaardigheden waarover je je stagiair wilt instrueren, vragen om een stappenplan, zeker als je deze vaardigheden zelf als het ware ‘automatisch’ toepast. Dit document bevat tips over hoe je efficiënt en effectief instructies geeft aan je stagiair.

Inwerkprogramma

Tipkaart

Een goed doordacht inwerkprogramma zorgt ervoor dat je stagiair een prettige start maakt in je leerbedrijf. Dit document bevat handige tips over hoe je een stagiair inwerkt.

Leerklimaat

Tipkaart

Hoe schep je een klimaat waarbinnen het prettig is om te leren en te werken? Dit document bevat suggesties over hoe je een optimaal leerklimaat realiseert.

Leerstijlen Kolb

Tipkaart

Dit document bevat informatie over de verschillende leerstijlen (Kolb). Dankzij inzicht in de favoriete leerstijl kun je je begeleiding effectief afstemmen op het niveau van je stagiair.

Motiveer je student

Tipkaart

Dit document bevat tips over hoe je een student motiveert tijdens zijn stage of leerbaan, hoe de stagiair in de ‘leerstand’ komt en wat zijn of haar drijfveren zijn.

Reflectie

Tipkaart

Dit document bevat tips over hoe je kunt terugkijken op je eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren.

Sociale veiligheid op de werkplek

Tipkaart

Stagiairs leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Dit document bevat tips over hoe je een sociaal veilige omgeving in een leerbedrijf creëert.

Sollicitatievragen

Tipkaart

Als je de juiste vragen stelt, kom je erachter of de student bij de stage of leerbaan past. Dit document bevat tips en voorbeeldvragen over hoe je een sollicitatiegesprek met een student voert.

Veilig en gezond werken

Tipkaart

Wanneer je een stagiair begeleidt, gelden ook arbo-regels. Voor minderjarigen zijn er speciale regels. Dit document bevat informatie over de risico’s voor de fysieke veiligheid van stagiairs en tips hoe je een fysiek veilige leeromgeving creëert.

Werkopdrachten

Tipkaart

Voor een stagiair is het belangrijk dat je werk aanbiedt dat leerzaam is en dat past bij de opleiding. Dit document bevat tips hoe je werkopdrachten aan de stagiair geeft.

Begeleiden op afstand

Webinar

Bij begeleiden op afstand volgt de stagiair de beroepspraktijkvorming (deels) zelfstandig vanuit huis of zonder vaste kantoorlocatie. Het kan ook betekenen dat de stagiair een praktijkopleider heeft die (gedeeltelijk) op afstand werkt. We bekijken begeleiden op afstand vanuit de stagiair, leerbedrijf, school én SBB.

Begeleiden op maat

Webinar

Bied je graag begeleiding op maat aan je stagiairs? Vind je het weleens lastig sommige stagiairs te begeleiden? In dit webinar bespreken we hoe je zo open en effectief mogelijk te werk gaat.

Begeleiden van volwassenen

Webinar

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden blijven zich een leven lang ontwikkelen. Het begeleiden van een volwassene tijdens een leerwerktraject vraagt om een andere aanpak van jou als praktijkopleider. In dit webinar delen we met je hoe deze doelgroep eruitziet en hoe je hen goed begeleidt.

De praktijk motiveert

Webinar

De praktijk is erg bepalend voor een mbo-student en de voortgang van zijn of haar opleiding. De praktijkopleider heeft een grote invloed op de motivatie van de stagiair en de geboekte resultaten in de praktijk. In deze uitzending krijg je tips hoe je stagiairs motiveert.

Gelijke behandeling op de werkvloer

Webinar

In deze uitzending krijg je tips om een leerwerkklimaat te creëren waarbinnen het prettig is om te leren en te werken en iedereen gelijke kansen krijgt.

Generatieverschillen

Webinar

Hoe een stagiair is opgevoed en opgegroeid bepaalt hoe hij of zij naar de wereld kijkt. In dit webinar leer je door de bril van je stagiair te kijken. Zo kun je beter inspelen op gedrag en je stagiair beter boeien en binden. Dit inzicht helpt je ook een brug te leggen tussen verschillende generaties binnen een organisatie.

Het puberbrein

Webinar

Heb je je weleens afgevraagd waarom een puber bepaald gedrag vertoont of sommige keuzes maakt? In dit webinar krijg je inzicht in hoe het puberbrein werkt. Expert Maarten Brand deelt met je waarom het nuttig is het puberbrein beter te begrijpen en hoe je pubers positief kunt beïnvloeden.

Objectief oordelen

Webinar

Als praktijkopleider oordeel je over je stagiair en zijn of haar succes tijdens de stageperiode. Je eigen houding bepaalt deels het succes van je stagiair. Dit webinar geeft inzicht in de valkuilen die een objectief oordeel in de weg staan. Ook leer je je stagiair op waarde in te schatten zodat zijn of haar talenten optimaal ontwikkeld en benut worden.

Selecteren zonder vooroordelen

Webinar

We hebben allemaal stereotypen, zo werken onze hersenen nu eenmaal. In deze uitzending bespreken we hoe je de invloed van stereotypering bij het selecteren van studenten kunt verminderen.

Sociale veiligheid

Webinar

Stagiairs leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Maar wat is sociale veiligheid eigenlijk? In dit webinar deelt expert Joriene Beks haar visie op sociale veiligheid en vertelt ze hoe zij dit heeft toegepast binnen haar leerbedrijf.

Student aangenomen en dan...

Webinar

Voor een stagiair is het belangrijk dat je leerzaam werk biedt dat past bij het beroep waarvoor de student wordt opgeleid. In dit webinar bespreken we hoe je dit bereikt. Hoe stel je samen met je stagiair effectieve leerdoelen op? Hoe hou je in de gaten of het goed gaat? Hoe vaak ga je in gesprek met de stagiair?

Veiligheid in de praktijk

Webinar

Studenten zijn beginnende vakmensen die rekenen op je deskundige begeleiding. In dit webinar bespreken we hoe je als praktijkopleider voor je stagiair een veilige werkomgeving creëert.

Werf, match en behoud student

Webinar

We leggen in dit webinar uit hoe je als praktijkopleider via goede werving en matching de juiste studenten binnenhaalt. Een goede match met een stagiair is voor je organisatie heel waardevol.

Begeleidingsgesprek voeren

Workshop

Je leert hoe je een begeleidingsgesprek voert waarbij je de goede en verbeterpunten goed onderbouwd aangeeft. Zo wordt het voor je stagiair helder hoe die de eindstreep haalt en geef je je stagiair een eerlijke kans.

Eerlijk beoordelen

Workshop

Je leert hoe je de stagiair eerlijk kunt beoordelen. We kijken ook hoe je je beoordeling vertaalt in een heldere tekst en eventueel een cijfer zodat de stagiair hier echt wat aan heeft.

Feedback geven

Workshop

Herken je dat? Je geeft je stagiair feedback en die is direct op zijn of haar teentjes getrapt. Het lijkt wel of ze niks meer kunnen verdragen! Je leert hoe je met behoud van relatie feedback geeft en je samen met je stagiair weer op een lijn komt te zitten.

Instructie geven

Workshop

Je wilt toch dat je stagiair echt snapt wat je uitlegt? Met de inzichten die je opdoet, zet je de stagiar na de instructie gemakkelijk aan het werk.

Motiveren

Workshop

Je ontdekt welke factoren van invloed zijn op de motivatie van een stagiair én op je eigen motivatie als praktijkopleider. Hoe ga je het gesprek met je stagiair aan zodat je hoort wat er werkelijk aan de hand is? Je leert hoe je er samen een leuke, leerzame tijd van kunt maken.

Succesvol starten

Workshop

Hoe maak je kennis met je stagiair op zo’n manier dat jullie samen een goede start maken? Je ontdekt wat niet en wat juist wel werkt in het kennismakingsgesprek. Zo kunnen jullie samen goed van start.

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail uw adviseur praktijkleren of neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!

Niet gevonden wat u zocht?

U begeleidt mbo-studenten. SBB helpt u graag om dat zo goed mogelijk te doen. We bieden vele tips, hulpmiddelen en trainingen.

Heeft u desondanks niet de informatie gevonden waar u naar op zoek bent? Of mist u een onderwerp? Neem contact met ons op.