Werf en selecteer

Je bedrijf zoekt een geschikte stagiair. Hoe val je op met je stage of leerbaan zodat studenten jouw leerbedrijf vinden? En als de reacties binnenkomen, hoe selecteer je dan de juiste kandidaat? Bekijk de taken.

Zorg dat je leerbedrijf bent

Wil je een mbo-student opleiden? Dan dient jouw organisatie een erkend leerbedrijf te zijn. Een erkenning vraag je aan bij SBB. Hieronder zie je welke stappen je doorloopt om een erkend leerbedrijf te worden.

 1. 1

  Bedenk redenen waarom je een stagiair wilt opleiden. Wat levert het je organisatie op? Enkele voorbeelden:

  • Flexibele versterking van het team
  • Een student heeft spontaan gesolliciteerd
  • Maatschappelijke betrokkenheid van je organisatie bevorderen
  • Fiscale voordelen
  • Investeren in toekomstig personeel
  • Frisse wind van kennis en ideeën
  • Taken oppakken die te lang zijn blijven liggen
  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het onderwijs
 2. 2

  Bepaal wat voor werkzaamheden de stagiair in je bedrijf kan uitvoeren. Dit type werkzaamheden staat doorgaans in een vacaturetekst of functieomschrijving vermeld bij ‘taakomschrijving’.

 3. 3

  Bepaal of het type werkzaamheden dat je de stagiair wil laten uitvoeren, aansluit bij het type stage en het opleidingsniveau van het mbo. U kunt ook vmbo-leerlingen opleiden of een leerling uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan een betaalde leerbaan helpen.

  Er zijn twee stagesoorten in het mbo:

  • stage (beroepsopleidende leerweg ofwel bol)
  • leerbaan (beroepsbegeleide leerweg ofwel bbl)

  Een stage (bol) duurt enkele weken tot enkele maanden. Je bedrijf betaalt vaak een stagevergoeding. Een leerbaan (bbl) duurt langer dan een stage. In het algemeen heeft je bedrijf bij een bbl een arbeidsovereenkomst met de student waar ook een salaris tegenover staat.
  Het mbo kent vier opleidingsniveaus, elk met een eigen rol, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

 4. 4

   

  Voor nieuwe leerbedrijven:

  In vier stappen vraag je de erkenning aan:

  • Doe de quickscan
  • Kies de vmbo- of mbo-opleidingen
  • Dien je aanvraag in
  • Hoor snel van je SBB-adviseur
  Voor bestaande leerbedrijven:

  Je bent al erkend leerbedrijf voor een of meer opleidingen, maar je bedrijf wilt nu ook studenten uit andere opleidingen gaan begeleiden. Of je wilt behalve mbo-studenten ook leerlingen uit het vmbo, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan een betaalde leerbaan helpen.

  In beide gevallen is het nodig een uitbreiding van je erkenning aan te vragen. Via MijnSBB controleer je je bestaande erkenning en vraag je eventueel een uitbreiding van de erkenning aan. Dit kun je alleen doen als je 'contactpersoon bpv' voor je bedrijf in MijnSBB bent.

 5. 5

  Nadat je de aanvraag heeft ingediend, neemt een adviseur praktijkleren van SBB contact met je leerbedrijf op om een afspraak te maken voor een erkenningsgesprek. Tijdens dit gesprek neemt onze adviseur alles met je door voor je erkenning.

  Ter voorbereiding van dit gesprek kun je nadenken over de aandachtspunten die uit de quickscan naar voren zijn gekomen, bijvoorbeeld over het begeleiden van de stagair of veiligheid.

 6. 6

  Na afloop van het erkenningsgesprek ontvangt je leerbedrijf een officiële toekenning of afwijzing vanuit SBB. Is je leerbedrijf erkend: gefeliciteerd met je erkenning, je kunt nu studenten werven! Is je aanvraag afgewezen maar kan je leerbedrijf met het aanpassen van wat onderdelen alsnog erkend worden, bekijk dan de volgende stap.

 7. 7

  Wellicht kan je leerbedrijf afgekeurde onderdelen aanpassen om alsnog een erkend leerbedrijf te worden. Laat je adviseur praktijkleren van SBB weten als je deze zaken hebt aangepast, dan kan de adviseur je erkenningsaanvraag opnieuw beoordelen.

Werf en selecteer studenten

Zorg dat studenten de openstaande leerplaats van je organisatie vinden. Hebben er studenten gereageerd? Vorm een eerste indruk van de reacties en bepaal wie je uitnodigt voor een sollicitatiegesprek.

 1. 1

  Stel een vacaturetekst voor de openstaande leerplaats op. Beantwoord daarin in ieder geval de volgende vragen:

  • Wat is het adres waar de student stage gaat lopen of de leerbaan gaat uitvoeren?
  • Met wie en op welke manier(en) kan de student contact opnemen?
  • Wat gaat de student doen tijdens de stage of leerbaan?
  • Over welke vaardigheden moet de student beschikken?
  • Wat kun je de student bieden?

  Beelden zeggen meer dan woorden. Breng daarom ook de leerplaats in beeld. Maak foto’s of neem een video op waarin stagiairs vertellen over hun ervaringen bij je bedrijf.
  Bedenk tot slot een one-liner: één zin waarmee je de vacature en je bedrijf krachtig omschrijft.

 2. 2

  Heb je de vacature opgesteld, dan kun je deze op drie manieren bekend maken onder studenten:

  1. Plaats de leerplaats op Stagemarkt.nl en/of  Leerbanenmarkt.nl via MijnSBB. Kies opleiding, leerweg, aantal leerplaatsen en stageperiode.
  2. Benader de bpv-coördinator van de school in je regio. Je adviseur praktijkleren van SBB kan je in contact brengen met scholen in je buurt.
  3. Deel de leerplaats via sociale media, open dagen van scholen, je eigen website, enzovoorts.
 3. 3

  Vorm een eerste indruk van de studenten die reageren op je leerplaats en kies wie je uitnodigt voor een sollicitatiegesprek op basis van hun reactie, kwaliteit, houding, motivatie en match met je organisatie. Afkomst, nationaliteit, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, godsdienst, handicap, chronische ziekte of seksuele geaardheid van de student mogen geen rol spelen bij het selecteren.

  Webinar

  Selecteren zonder vooroordelen

  We hebben allemaal stereotypen, zo werken onze hersenen nu eenmaal. In deze uitzending bespreken we hoe je de invloed van stereotypering bij het selecteren van studenten kunt verminderen.

 4. 4

  Nodig de geselecteerde studenten uit. De studenten die je niet uitnodigt, informeer je zo snel mogelijk over de afwijzing. Als je uitlegt waarom je de student hebt afgewezen, kan deze daarvan leren voor een volgende sollicitatie.

Voer sollicitatiegesprekken

Zorg dat je tijdens de sollicitatiegesprekken alle studenten op dezelfde manier interviewt en zo gelijke kansen biedt. Aan de hand van onderstaande stappen kun je een sollicitatiegesprek voeren.

 1. 1

  Maak kennis met de student en leid de student rond in je bedrijf.

 2. 2

  Je kunt over de volgende onderwerpen vragen stellen:

  Je bedrijf

  Wat weet de student al over je bedrijf? Vul de antwoorden eventueel aan.

  Sollicitatiebrief/CV

  Heeft de student een sollicitatiebrief of CV, lees deze door en vraag naar:

  • ervaringen en vorige werkzaamheden
  • opleiding
  Verwachtingen van de student

  Waarom heeft de student juist bij jouw organisatie gesolliciteerd? Vraag wat de student nodig heeft bij de begeleiding of op de werkplek. Geef aan wat je hierin wel of niet kunt bieden. Op die manier wordt duidelijk of de stage of leerbaan past bij de student en of er een kans van slagen is.

  Verwachtingen vanuit school

  Vraag de student wat deze vanuit school moet leren:

  • bepaal of je voldoende opdrachten/werkzaamheden hebt
  • bepaal of je genoeg tijd hebt om de student voldoende te begeleiden
  • vraag in welke periode de student stage wil lopen en de stagevorm (stage of leerbaan)
  • vraag op welke school de student zit en vraag naar eventuele regels vanuit school
  Persoonlijke leerdoelen

  Vraag naar de persoonlijke leerdoelen en motivatie van de student. De leerdoelen kunnen competenties zijn die de student wil verbeteren maar ook specifieke werkzaamheden.

  Beschikbare uren

  Hoeveel uren kan de student werken?

  • Vraag de student naar hobby’s, een bijbaantje, reisafstand en andere dingen die van belang zijn (topsport etc.) om te bepalen hoeveel uur de student kan werken.
  • Bepaal wanneer en hoeveel uren de student volgens de arbeidstijdenwet mag werken.

  Workshop - module 1

  Succesvol starten

  Hoe maakt u kennis met de student op zo’n manier dat u samen een goede start maakt? In deze workshop ontdekt u wat niet en wat juist wel werkt in dit gesprek. Zo kunnen jullie samen goed van start.

 3. 3

  Stel de student in de gelegenheid om vragen te stellen.

 4. 4

  Bespreek met de student of deze in aanmerking komt voor een stagevergoeding/loon of reiskostenvergoeding en zo ja, informeer de student over de bedragen.

 5. 5

  Sluit het gesprek af door te vragen wat de student van het gesprek vond en maak vervolgafspraken. Leid de student rond in je bedrijf als je dat bij het kennismaken nog niet had gedaan.

Beslis of je student aanneemt

Bepaal of de student past bij je bedrijf en beslis of je de student aanneemt.

 1. 1
  • Past de student in het team/bedrijf?
  • Passen de verwachtingen/leerdoelen/motivatie van de student bij wat je kunt bieden?
  • Passen de verwachtingen van het bedrijf bij de student?
  • Kun je bieden wat de student nodig heeft in de begeleiding en op de werkplek?

  Webinar

  Selecteren zonder vooroordelen

  We hebben allemaal stereotypen, zo werken onze hersenen nu eenmaal. In deze uitzending bespreken we hoe je de invloed van stereotypering bij het selecteren van studenten kunt verminderen.

 2. 2

  Besluit op basis van de bovenstaande match of je de student aanneemt.

 3. 3

  Informeer de student zo snel mogelijk over je besluit.

  Je neemt de student aan
  • Maak met de student vervolgafspraken over de administratieve zaken.
  • Spreek met de student af wanneer de stage of leerbaan start.
  Je wijst de student af
  • Informeer de student over je afwijzing. Als je uitlegt waarom de student is afgewezen, kan deze daarvan leren voor een volgende sollicitatie.

Regel administratieve zaken

Heb je een geschikte stagiair gevonden? Je leerbedrijf maakt dan afspraken met de school en je stagiair over de beroepspraktijkvormingsperiode (bpv-periode) en legt deze vast in een ondertekende praktijkovereenkomst. De school zorgt dat deze overeenkomst tot stand komt.

 1. 1

  Vraag de praktijkovereenkomst op bij de bpv-coördinator van de school of bij je stagiair. Zet je handtekening op de praktijkovereenkomst.

 2. 2

  Controleer of je bedrijfsverzekering een studentendekking heeft. Zo nee, sluit deze dekking alsnog af.

 3. 3

  Laat de stagiair de juiste formulieren ondertekenen. Het type formulier hangt af van de stage/sector:

  • Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)-overeenkomst/Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)/geheimhoudingsverklaring
  • Bij leerbaan (bbl): arbeidsovereenkomst
  • Bij stagevergoeding: loonheffingsformulier, contract met bankrekeningnummer en kopie identificatiebewijs)
  • Bij eindstage: examenafsprakenformulier (kan per sector verschillen)
  • Bedrijfsreglement

  Check of alle andere betrokkenen hun handtekening hebben gezet onder de juiste formulieren.

 4. 4

  Heeft je stagiair een account op het bedrijfsnetwerk nodig voor de stage of leerbaan, vraag dan een e-mailadres en inlogcodes aan.

 5. 5

  Noteer de contactgegevens van de bpv-begeleider van school in de bpv-map. Zet deze contactgegevens ook in je smartphone.

Taken

Je bedrijf zoekt een geschikte stagiair. Hoe val je op met je stage of leerbaan zodat studenten jouw leerbedrijf vinden? En als de reacties binnenkomen, hoe selecteer je dan de juiste kandidaat? Bekijk de taken.

Trainingen en hulpmiddelen

Je begeleidt mbo-studenten. SBB ondersteunt je hierbij met trainingen en hulpmiddelen. Bekijk het aanbod.

Zoek of filter op type

Filter

Selecteer een proces om vervolgens op taken en stappen te kunnen filteren.

Begeleiden op afstand

Tipkaart

Dit document geeft u informatie en een aantal handige tips voor het begeleiden van studenten op afstand.

Begeleiden op afstand

Webinar

Bij begeleiden op afstand volgt de student de beroepspraktijkvorming (deels) zelfstandig vanuit huis of zonder vaste kantoorlocatie. Het kan ook betekenen dat de student een praktijkopleider heeft die (gedeeltelijk) op afstand werkt. We bekijken begeleiden op afstand vanuit de student, leerbedrijf, school én SBB.

Begeleiden op maat

Leaflet

Sommige studenten hebben tijdens hun stage of leerbaan specifieke begeleiding nodig of een aanpassing van de werkplek of werkomstandigheden. Dit document bevat informatie over het begeleiden van een student met extra ondersteuningsbehoefte.

Begeleiden op maat

Tipkaart

Biedt uw leerbedrijf kansen aan studenten met specifieke begeleidingsbehoeften? Die begeleiding vraagt extra aandacht. Deze tipkaart bevat informatie over het bieden van maatwerk aan studenten met specifieke behoeften bij het leren in de praktijk.

Begeleiden op maat

Webinar

Biedt u graag begeleiding op maat aan uw studenten? Vindt u het weleens lastig sommige studenten te begeleiden? In dit webinar bespreken we hoe u zo open en effectief mogelijk te werk gaat.

Begeleiden van volwassenen

Webinar

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden blijven zich een leven lang ontwikkelen. Het begeleiden van een volwassene tijdens een leerwerktraject vraagt om een een andere aanpak van u als praktijkopleider. In dit webinar delen we met u hoe deze doelgroep eruitziet en hoe u hen goed kunt begeleiden.

Begeleidings-gesprekken

Tipkaart

Dit document bevat tips en een gespreksagenda over hoe u goed begeleidingsgesprek met uw student voert.

Beoordelen

Leaflet

Dit document bevat informatie en praktische tips over hoe u een student beoordeelt.

Beoordelen

Tipkaart

Dit document bevat tips voor een effectieve beoordeling van studenten.

BPV Beleidsplan

Formulier

Dit document is een leidraad en biedt u inspiratie bij het formuleren en vastleggen van het BPV beleid in uw organisatie. Dit formulier is vooral geschikt voor grotere organisaties. Voor kleinere organisaties is het formulier BPV Plan beschikbaar.

BPV Monitor

Leaflet

Met de BPV Monitor evalueert SBB de beroepspraktijkvorming (bpv). We stellen vragen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf en de student. De antwoorden helpen de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren. Dit document bevat informatie over de BPV monitor.

BPV Plan

Formulier

Dit document is een leidraad hoe u systematisch de uitvoering van de BPV in uw organisatie beschrijft. Dit formulier is vooral geschikt voor kleinere organisaties. Voor grotere organisaties is het formulier BPV Beleidsplan beschikbaar.

BPV Plan Begeleiden op afstand

Formulier

Om verantwoord studenten op afstand te begeleiden maakt u vooraf goed helder onder welke voorwaarden en afspraken u dit gaat doen. Het invullen van dit formulier helpt u om na te gaan of u aan alles gedacht heeft.

BPV Protocol

Protocol

Dit document bevat informatie over het BPV Protocol. In het BPV Protocol staan afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties, de MBO Raad en SBB voor een kwalitatief goede beroepspraktijkvorming (bpv).

Competenties van de praktijkopleider

Leaflet

Als praktijkopleider organiseert u het leerproces van de student op de werkvloer en leidt u de student op in de praktijk. Dit document bevat informatie over wat er van u verwacht wordt en welke competenties nodig zijn.

De praktijk motiveert

Webinar

De praktijk is erg bepalend voor een mbo-student en de voortgang van zijn of haar opleiding. De praktijkopleider heeft een grote invloed op de motivatie van de stagiair en de geboekte resultaten in de praktijk. In deze uitzending krijgt u tips over hoe u stagiairs kunt motiveren. Een studente deelt haar ervaring.

De rol van de praktijkopleider

Leaflet

Als praktijkopleider begeleidt u mbo-studenten in de beroepspraktijk. In dit document vindt u informatie over uw rol en taken als praktijkopleider.

Erkend leerbedrijf zijn

Leaflet

In dit document leest u welke voordelen u hebt als erkend leerbedrijf en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Feedback

Tipkaart

Het gedrag dat de student (werknemer) en uzelf laten zien, kan anders worden geïnterpreteerd dan het wordt bedoeld. Om dit te controleren is feedback een belangrijk hulpmiddel. Dit document bevat tips en suggesties over hoe u feedback geeft.

Gelijke behandeling op de werkvloer

Webinar

In deze uitzending krijgt u tips om een leerwerkklimaat te creëren waarbinnen het prettig is om te leren en te werken en iedereen gelijke kansen krijgt.

Generatieverschillen

Webinar

Hoe een student is opgevoed en opgegroeid bepaalt hoe hij of zij naar de wereld kijkt. In dit webinar leert u door de bril van de student te kijken. Zo kunt u beter inspelen op gedrag en de student beter boeien en binden. Dit inzicht helpt u ook een brug te leggen tussen verschillende generaties binnen uw organisatie.

Gespreksvoering

Tipkaart

Als praktijkopleider voert u regelmatig gesprekken met een student. U krijgt daardoor beiden inzicht in de voortgang van het leren in de praktijk. Dit document bevat tips voor en suggesties over hoe u introductie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met studenten voert.

Het puberbrein

Webinar

Heeft u zich weleens afgevraagd waarom een puber bepaald gedrag vertoont of sommige keuzes maakt? In dit webinar krijgt u inzicht in hoe het puberbrein werkt. Expert Maarten Brand deelt met u waarom het nuttig is het puberbrein beter te begrijpen en hoe u pubers positief kunt beïnvloeden.

Inloggen op MijnSBB

Leaflet

Als erkend leerbedrijf heeft u een eigen pagina op MijnSBB. Via MijnSBB kunt u uw gegevens bijhouden. Dit document bevat informatie over wat u kunt doen op MijnSBB en hoe u inlogt.

Instructie

Tipkaart

Vaardigheden waarover u studenten wil instrueren, vragen om een stappenplan, zeker als u deze vaardigheden zelf als het ware ‘automatisch’ toepast. Dit document bevat tips hoe u efficiënt en effectief instructies geeft aan uw student.

Internationalisation at home

Leaflet

Met internationalisation at home ontwikkelen studenten bij Nederlandse bedrijven internationale competenties. Dit document bevat informatie over de voorwaarden voor een internationaal georiënteerde leerplaats.

Inwerkprogramma

Formulier

Dit document bevat een handige checklist waarmee u de komst van de student goed kunt voorbereiden.

Inwerkprogramma

Tipkaart

Een goed doordacht inwerkprogramma zorgt ervoor dat de student een prettige start maakt in uw organisatie. Dit document bevat handige tips over hoe u een student inwerkt.

Kwaliteit

Leaflet

Dit document bevat informatie over de acht aandachtsgebieden waarop een leerbedrijf de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) kan verbeteren.

Leerdoelen en planning

Formulier

Samen met de student vult u dit formulier in. Selecteer kerntaken en werkprocessen die belangrijk zijn voor het leerproces van de student en koppel deze aan de werkzaamheden die de student gaat uitvoeren inclusief planning.

Leerklimaat

Tipkaart

Hoe schept u een klimaat waarbinnen het prettig is om te leren en te werken? Dit document bevat suggesties over hoe u een optimaal leerklimaat realiseert.

Leerstijlen Kolb

Tipkaart

Dit document bevat informatie over de verschillende leerstijlen (Kolb). Dankzij inzicht in de favoriete leerstijl kunt u de begeleiding effectief afstemmen op het niveau van de student.

Maatwerk bieden in begeleiding

E-learning

Leer online hoe u erachter komt welke begeleiding een student nodig heeft en hoe u uw stijl van begeleiden hierop aanpast.

Meerwaarde scholing praktijkleren in het mbo voor werkenden en werkzoekenden

Leaflet

Dit document laat u zien waarom opleiden via het mbo een meerwaarde is voor het aantrekken van nieuw personeel of bij-/omscholen van zittend personeel via de derde leerweg in het mbo.

Motiveer uw student

Tipkaart

Dit document bevat tips over hoe u een student motiveert tijdens zijn stage of leerbaan, hoe de student in de ‘leerstand’ komt en wat zijn drijfveren zijn.

Objectief oordelen

Webinar

Als praktijkopleider oordeelt u over de student en zijn of haar succes tijdens de stageperiode. Uw eigen houding bepaalt deels het succes van de student. Dit webinar geeft inzicht in de valkuilen die een objectief oordeel in de weg staan. Ook leert u de student op waarde in te schatten zodat zijn of haar talenten optimaal ontwikkeld en benut worden.

Objectief oordelen en feedback geven

E-learning

In deze online training leert u als praktijkopleider de student aan te spreken op gedrag en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Ontwikkeling van de praktijkopleider

Leaflet

Dit document bevat informatie over de middelen die SBB u biedt om uw kennis en vaardigheden als praktijkopleider te ontwikkelen die u nodig heeft voor het begeleiden van studenten.

Ontwikkelingsgericht beoordelen

Formulier

Dit formulier helpt bij het beoordelen van de beroepspraktijkvorming van de student. U vult dit formulier samen in met de student.

Opleiden in het mbo voor (nieuwe) medewerkers

Leaflet

In dit document leest u welke mogelijkheden er zijn om medewerkers bij of om te scholen via het mbo, maar ook hoe u via andere manieren van scholing in het mbo nieuwe medewerkers kan aantrekken.

Praktijkleren bij een erkend leerbedrijf

Leaflet

Dit document geeft u inzicht in de verschillende mogelijkheden voor het leren in de praktijk bij een erkend leerbedrijf.

Reflectie

Tipkaart

Dit document bevat tips over hoe u kunt terugkijken op uw eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren.

Selecteren zonder vooroordelen

Webinar

We hebben allemaal stereotypen, zo werken onze hersenen nu eenmaal. In deze uitzending bespreken we hoe je de invloed van stereotypering bij het selecteren van studenten kunt verminderen.

Sociale veiligheid

Webinar

Studenten leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Maar wat is sociale veiligheid eigenlijk? In dit webinar deelt expert Joriene Beks haar visie op sociale veiligheid en vertelt ze hoe zij dit heeft toegepast binnen haar leerbedrijf.

Sociale veiligheid op de werkplek

Tipkaart

Studenten leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Dit document bevat tips over hoe u een sociaal veilige omgeving in uw leerbedrijf creëert.

Sollicitatievragen

Tipkaart

Als u de juiste vragen stelt, komt u erachter of de student bij de leerplaats past. Dit document bevat tips en voorbeeldvragen over hoe u een sollicitatiegesprek met een student voert.

Student aangenomen en dan...

Webinar

Voor een student is het belangrijk dat u leerzaam werk biedt dat past bij het beroep waarvoor de student wordt opgeleid. In dit webinar bespreken we hoe u dit kan bereiken. Hoe stelt u samen met de student effectieve leerdoelen op? Hoe houdt u in de gaten of het goed gaat? Hoe vaak gaat u in gesprek met de student?

Veilig en gezond werken

Tipkaart

Wanneer u een student begeleidt gelden ook de arbo-regels. Voor minderjarigen zijn er speciale regels. Dit document bevat informatie over de risico’s voor de fysieke veiligheid van studenten en tips hoe u een een fysiek veilige leeromgeving creëert.

Veiligheid

Leaflet

Begeleidt u een student? Dan hebt u te maken met speciale arboregels voor jongeren. Hun veiligheid, gezondheid en ontwikkeling mogen geen gevaar lopen. Dit document bevat informatie over hoe u een veilige leer- en werkomgeving creëert.

Veiligheid in de praktijk

Webinar

Studenten zijn beginnende vakmensen die rekenen op uw deskundige begeleiding. In dit webinar bespreken we hoe u als praktijkopleider voor uw student een veilige werkomgeving creëert.

Voorbereiden

Leaflet

Dit document bevat informatie en praktische tips over u zich kunt voorbereiden op de komst van een student.

Vragenlijst studentwaardering

Formulier - beknopt

Met dit formulier legt u de waardering van de student vast. Studenten melden bij school soms onderwerpen die zij niet bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het helpt zowel student als praktijkopleider als u dit bespreekt.

Vragenlijst studentwaardering

Formulier - uitgebreid

Met dit formulier legt u de waardering van de student vast. Studenten melden bij school soms onderwerpen die zij niet bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het helpt zowel student als praktijkopleider als u dit bespreekt.

Werkopdrachten

Tipkaart

Voor een student is het belangrijk dat u werk aanbiedt dat leerzaam is en dat past bij zijn opleiding. Dit document bevat tips hoe u werkopdrachten aan de student geeft.

Werf, match en behoud student

Webinar

We leggen in dit webinar uit hoe u als praktijkopleider via goede werving en matching de juiste studenten binnenhaalt. Een goede match met een stagiair is voor uw organisatie heel waardevol.

Werving en selectie

Leaflet

Dit document bevat informatie over hoe u de werving, selectie en het gesprek goed kunt voorbereiden, om zo de juiste student te vinden.

Succesvol starten

Workshop - module 1

Hoe maakt u kennis met de student op zo’n manier dat u samen een goede start maakt? In deze workshop ontdekt u wat niet en wat juist wel werkt in dit gesprek. Zo kunnen jullie samen goed van start.

Motiveren

Workshop - module 2

U ontdekt welke factoren van invloed zijn op de motivatie van een student én op uw eigen motivatie als praktijkopleider. Hoe gaat u het gesprek met de student aan zodat u hoort wat er werkelijk aan de hand is? In deze workshop leert u hoe u er samen een leuke, leerzame tijd van kunt maken.

Feedback geven

Workshop - module 3

Herkent u dat? U geeft de student feedback en de student is direct op zijn teentjes getrapt. Het lijkt wel of ze niks meer kunnen verdragen! In deze module leert u hoe u met behoud van relatie feedback geeft en u samen met de student weer op een lijn komt te zitten.

Instructie geven

Workshop - module 4

U wilt toch dat uw student echt snapt wat u uitlegt? Met de inzichten die u in deze workshop op doet, zet u uw student na de instructie gemakkelijk aan het werk.

Eerlijk beoordelen

Workshop - module 5

U leert hoe u de student eerlijk kunt beoordelen. We kijken ook hoe u uw beoordeling vertaalt in een heldere tekst en eventueel een cijfer zodat de student hier echt wat aan heeft.

Begeleidings-gesprek voeren

Workshop - module 6

U leert hoe u een begeleidingsgesprek voert waarbij u de goede en verbeterpunten goed onderbouwd aangeeft. Zo wordt het voor de student helder hoe hij de eindstreep haalt en geeft u de student een eerlijke kans.

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail uw adviseur praktijkleren of neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!

Niet gevonden wat u zocht?

U begeleidt mbo-studenten. SBB helpt u graag om dat zo goed mogelijk te doen. We bieden vele tips, hulpmiddelen en trainingen.

Heeft u desondanks niet de informatie gevonden waar u naar op zoek bent? Of mist u een onderwerp? Neem contact met ons op.