SBB, UWV, CBS en TNO krijgen definitief 25 miljoen euro toegekend uit het Nationaal Groeifonds voor het programma Skills, schrijft minister Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer. De adviescommissie had het kabinet laten weten dat het voorstel voldoet aan de voorwaarden voor de subsidie. Met deze subsidie kunnen SBB en partners de skillstaal CompetentNL komende jaren verder uitwerken.

Janneke Voltman, programmanager Skills, vertelt:  “Met deze investering van het kabinet zijn we enorm blij. Een nationale, verbindende skillstaal helpt om zichtbaar te maken welke kennis, vaardigheden en competenties relevant zijn voor de arbeidsmarkt en welke opleidingen mensen kunnen volgen om eventueel ontbrekende skills te ontwikkelen. De kwalificatiestructuur mbo kan op die manier nóg flexibeler worden ingezet. Dat draagt bij aan een leven lang ontwikkelen.”

April 2021 was de subsidie al voorwaardelijk toegekend. Afgelopen jaar hebben de partners het programmaplan verder uitgewerkt. Zo is het de bedoeling om de skillstaal ook beschikbaar te stellen voor andere onderwijssectoren dan het mbo. Ook zijn per fase duidelijke evaluatiemomenten ingebouwd en wordt jaarlijks gerapporteerd over de voortgang en resultaten.

CompetentNL

Het programma koppelt skills voor beroepen aan skills in de kwalificatiestructuur van het mbo. Door al die kennis, beroepsvaardigheden en persoonlijke kwaliteiten in dezelfde taal te beschrijven, brengen we de verwantschap in beeld. Bijvoorbeeld dat je met bepaalde machines moet werken, creatief of nauwkeurig moet zijn, of leidinggeeft en verantwoordelijkheid hebt.

De naam van de taal waarin we de skills beschrijven is CompetentNL. Zo zien werkgevers, werkzoekenden en opleiders waar kansen liggen en hoe mensen snel inzetbaar zijn voor vacatures. De skillstaal wordt straks beschikbaar gesteld voor alle partijen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Eén daarvan is het Leeroverzicht, het platform van de Rijksoverheid om werkenden en werkzoekenden te helpen zichzelf te ontplooien.

Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Het fonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeelt en adviezen geeft. Het kabinet besluit of aan projecten geld wordt toegekend.