Adnan Tekin is in 2023 voorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hij wisselt van positie met Claudia Reiner, die dit jaar vicevoorzitter is. Het voorzitterschap van SBB wordt per jaar afwisselend vervuld door de voorzitter van de MBO Raad en een werkgevers- of werknemerslid van het dagelijks bestuur.  

Onverminderd grote opgave  

In 2023 ligt de focus in de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven onverminderd op een goede aansluiting op de arbeidsmarkt, onder meer vanwege de actuele en toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt. In 2022 schaarden onderwijs en bedrijfsleven zich achter het advies van de Taskforce Asscher rond kansrijk opleiden. Onder voorzitterschap van Tekin start SBB met het vormgeven van de nieuwe werkwijze.