Het advies Kansrijk opleiden van de Taskforce Doelmatigheid onder leiding van Lodewijk Asscher is in november 2022 aangeboden aan minister Dijkgraaf. Eind december heeft de minister ingestemd met het advies. 

Zijn reactie is een steun in de rug voor de weg die onderwijs en (georganiseerd) bedrijfsleven met het advies inslaan. Op 16 februari overlegt de Tweede Kamer over de brief van de minister en de komende tijd gaat SBB aan de slag met de uitwerking van het advies. 

Pilotsectoren

Het eerste half jaar start de pilot Kansrijk opleiden in drie geprioriteerde sectoren. Daar gaan de sectorkamers ZWS, TGO en ZDV aan de slag om tot een plan van aanpak te komen. Het streven is dat er na de zomer voor ieder van deze drie pilotsectoren een met de relevante partners afgestemde meerjarenagenda ligt.

Tegelijkertijd gaan SBB, onderwijs en bedrijfsleven verder met de uitwerking van rolverdeling, de benodigde overlegstructuur (landelijk, per sector en regionaal) en arbitrage. Daar hoort ook bij dat we in beeld brengen wat er straks in de uitvoering nodig is qua mensen, middelen en kennis.

Invulling advies

Regio’s die zelf willen nadenken over de invulling van het advies kunnen dat uiteraard doen. De Taskforce van Asscher blijft de komende jaren betrokken, in de bestaande samenstelling. Op deze plek worden regelmatig berichten geplaatst over de voortgang van de uitwerking en implementatie van Kansrijk opleiden.