Om mbo-studenten met een extra ondersteuningsbehoefte extra aandacht te geven en goed te kunnen begeleiden is het bpv-handboek ontwikkeld. De MBO Raad, Ingrado, JOB en SBB maakten dit mogelijk dankzij subsidie van het ministerie van OCW. Het handboek biedt een naslagwerk met instrumenten die zich hebben bewezen in de praktijk.

Het bpv-handboek is een naslagwerk vol hulpmiddelen, informatie en handreikingen die het werk van de bpv-begeleider ondersteunen. Tijdens de uitreiking van het bpv-handboek aan minister van OCW Robbert Dijkgraaf, kreeg een aantal modellen en goede voorbeelden extra aandacht.

Vertaling maken naar de praktijk

Het ministerie van OCW werkt voor de verbeteragenda Passend middelbaar beroepsonderwijs samen met een groot aantal partners aan betere begeleiding voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte. SBB is een van de partners. Minister Dijkgraaf: “Ik hoop dat men in gesprek gaat hierover, een vertaling maakt naar de praktijk en daardoor beter begrijpt wat er nodig is voor iedereen die behoefte heeft aan extra ondersteuning.”

Bedrijven willen extra stappen zetten

Claudia Reiner, voorzitter SBB, werd gevraagd hoe ervoor wordt gezorgd dat er meer passende bpv-plekken komen. Nog meer aandacht voor een goede match is de belangrijkste stap volgens Reiner. Wat de student nodig heeft en welke praktijkopleider daarbij past, staat centraal. “Waar een wil is, is een weg. En het handboek biedt daarbij praktische handvatten. Het is een proces dat onderwijs en bedrijfsleven samen moeten doen, dus investeer ook in die relatie.”

Lees het bpv-handboek op ingrado.nl