Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie. Deze onderwerpen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Het mbo-onderwijs en het bedrijfsleven zetten zich in om studenten en zijinstromers klaar te stomen voor een arbeidsmarkt die meebeweegt met de ontwikkelingen. Op 11 oktober 2022 organiseerde SBB een inspiratiebijeenkomst die in het teken stond van dit belangrijke thema.

Eerder dit jaar bracht SBB het adviesrapport Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie uit. In het rapport stond één vraag centraal: hoe komen we tot een passend onderwijsaanbod voor de vakmensen die nodig zijn bij deze drie grote uitdagingen? Het rapport concludeert dat niet zozeer nieuwe beroepen ontstaan, maar dat de onderwerpen belangrijk zijn voor alle mbo-beroepen.

De inspiratiebijeenkomst

De ontwikkelingen hebben dus effect op meerdere sectoren. Daarom organiseerde SBB een bijeenkomst voor leden van alle marktsegmenten en sectorkamers. Om inspiratie op te doen, ervaringen uit te wisselen en met elkaar na te denken over wat de ontwikkelingen betekenen voor de beroepen in de eigen sector.

Directievoorzitter Hannie Vlug opende de bijeenkomst. Zij benadrukte het belang van goed opgeleide en voldoende vakmensen, een uitdaging in de huidige tijd van krapte op de arbeidsmarkt. “Om te kunnen inspelen op de veranderingen die energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie met zich meebrengen, zijn voldoende vakmensen nodig. En om te zorgen voor gekwalificeerde vakmensen, is het van belang dat er opleidingen zijn die hierin voorzien, bijvoorbeeld beroepsopleidingen of certificeringstrajecten voor een leven lang ontwikkelen.”

Daarna was het woord aan Marianne van Loenhout, voorzitter van de sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving. Ze lichtte het adviesrapport toe en illustreerde met voorbeelden ook hoe de metaalsector, waarin zij zelf werkzaam is, te maken heeft met de energietransitie.

Marsha Wagner, programmadirecteur van de Human Capital Agenda van de Topsector Energie en van Groenvermogen.nl, vertelde over het belang van onderwijs en scholing en de kansen en uitdagingen waarvoor Nederland en het mbo staan in de energietransitie.

Workshops

Tijdens drie workshops gingen leden van de marktsegmenten en sectorkamers in gesprek over:

  • Circulariteit in het mbo-onderwijs bij ROC TOP
  • Smart Maintenance en de digitale revolutie in de industrie bij het Nova College en GWOC
  • De grote klimaatambities van Heineken en Koning Willem I College

Tijdens de workshops kwamen prikkelende stellingen aan bod en gaven de deelnemers aan dat interesse voor klimaat bij studenten aandacht heeft en nog verder bevorderd kan worden. Het belang van bewust zijn van de eigen rol begint thuis, maar heeft ook een plek op school, al vanaf het primair onderwijs.

Meer weten?

Wil je meer weten? Lees het adviesrapport Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie en/of bekijk bijlage 4 met keuzedelen en mbo-certificaten.