Vandaag presenteerde het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB de arbeidsmarktverkenning Pianotechniek. Het onderzoek is uitgevoerd door Rijnland Advies, in opdracht van SBB.

Sabine van Lingen (SBB) overhandigde de eerste exemplaren van het rapport aan Martin Klarić, voorzitter van de brancheverenigingen Vereniging voor Pianotechnici Nederland (VvPN), Joost Hartevelt, vicevoorzitter van de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond (NPMB) en Sandra Rietveld, teamleider van de opleiding Pianotechniek aan het Hout- en meubileringscollege (HMC).

IJkpunt voor vraag en aanbod in de branche

Vragen die aan de orde komen in het onderzoek gaan onder andere over het aantal werknemers in de branche, het aantal bedrijven, de omzet, de uitbreidings- en vervangingsvraag en de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zoals online verkoop.

Volgens Martin Klarić, voorzitter van de VvPN is het noodzakelijk dat een dergelijk arbeidsmarktonderzoek regelmatig wordt uitgevoerd: “Voor ons is dat een ijkpunt om te kijken hoe het gesteld is met vraag en aanbod in de branche. Daarnaast signaleren we problemen in de sector en actualiseert het ons beeld op de kennis en competenties die nodig zijn om het vak goed te kunnen uitvoeren.” Sandra kan dit onderstrepen: “Door het onderzoek weten wij als school welke vraag er is vanuit de branche.”

Tekorten in de branche

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB is er voor het kleinschalige specialistische vakmanschap in Nederland. Ontwikkelingen in kleine specialistische beroepen en beroepsgroepen zijn in de gangbare arbeidsmarktonderzoeken- en statistieken nauwelijks terug te vinden vanwege de lage aantallen. Zo ook bij de opleiding Pianotechnicus aan het HMC. Sandra vertelt daarover: “Momenteel hebben we 22 studenten die de opleiding volgen. Eigenlijk zijn er dat te weinig, aangezien de vraag groter is dan het aanbod. We zijn daarnaast de enige school in Nederland die de opleiding aanbiedt.”

Martin geeft aan dat je niet zomaar pianotechnicus kunt worden: “Een goed muzikaal gehoor en gevoel voor het mechaniek van het instrument zijn echt vereisten. Het is een ontzettend specialistisch beroep.” Om toch te zorgen voor een grotere instroom in de opleiding werkt de branchevereniging aan goede mond-tot-mondreclame, ondersteund door promotiemateriaal van de school.

Aanbieden van keuzedelen

De opleiding tot pianotechnicus wordt aangeboden als bol-opleiding. Uit het onderzoek is gebleken dat de bbl-vorm zich niet goed leent voor de opleiding, aangezien veel pianotechnici zzp’er zijn. “Voor een pianotechnicus is het erg duur om een bbl-student in dienst te nemen. Voor een zzp’er is het daarnaast uit praktisch oogpunt niet goed uitvoerbaar om een leerling vrijwel fulltime te begeleiden. Uit de enquêtes is dan ook gebleken dat velen er weinig heil in zien om een student een bbl-plaats aan te bieden”, licht Martin toe.

Dankzij het onderzoek kan de school met keuzedelen inspelen op de behoefte van zzp’ers. Sandra legt uit: “Vanuit het onderzoek is gebleken dat er vanuit de branche vraag is naar het aanleren van ondernemersvaardigheden bij de studenten. In verband met de herziening van de keuzedelen op het HMC wordt er vanaf volgend schooljaar daarom een keuzedeel Startend ondernemer aangeboden, ook voor studenten Pianotechniek. Verder zien we vanuit het onderzoek een vraag naar technici die een Silent piano kunnen inbouwen en onderhouden. Daar moeten we iets mee, bijvoorbeeld aan de hand van stages of het uitnodigen van een specialist die lessen verzorgt op het HMC.”

Meerwaarde van het onderzoek en blik op de toekomst

Vermoedelijk houdt het Meld- en expertisepunt na 2022 op te bestaan. Zowel de branchevereniging als de school zijn zeer tevreden over het onderzoek, dat in opdracht van het Meld- en expertisepunt is uitgevoerd door Rijnland Advies. “Mocht SBB dit in de toekomst niet meer voor ons kunnen doen, dan zullen wij zelf de touwtjes in handen moeten nemen”, geven beide partijen aan.

Voor nu is het zaak de resultaten van het onderzoek mee te nemen binnen de school en de branchevereniging. Sandra licht toe: “We zullen de resultaten meenemen in ons teamplan voor de toekomst. Daarnaast kunnen studenten zich specialiseren op een bepaalde techniek door de stagebedrijven slim te kiezen.”

Volgens Martin is samenwerking erg belangrijk: “Door met de vakschool samen te werken, kunnen we ervoor zorgen dat er goede vakmensen bij komen. Bovendien bieden we seminars aan voor leden van de branche om kennis te kunnen delen, bijvoorbeeld voor het taxeren van een piano en het vervangen van hamerkoppen. We moeten ervoor zorgen dat we aansluiten op het opleidingsaanbod van de school.”