Duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt

Opleiden in de derde leerweg is geschikt voor kortdurende bij- en omscholing van uw eigen en nieuwe medewerkers. Denk aan een bestaande medewerker die binnen uw bedrijf nieuwe taken moet uitvoeren of een nieuwe medewerker die nog niet de juiste opleiding of ervaring heeft.

De subsidieregeling is een tegemoetkoming voor de kosten van het begeleiden. U helpt tenslotte de duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Voor wie is de regeling bedoeld?

De subsidieregeling is bedoeld voor erkende leerbedrijven die zich inzetten voor werkzoekenden of werkenden die werkloos dreigen te worden.

Werkzoekend is iedereen met een uitkering van de gemeente of het UWV die kan werken. Ook mensen zonder uitkering kunnen zich inschrijven als werkzoekende, zodat ze hulp krijgen van de gemeente of een regionaal mobiliteitsteam.

Een werkende die werkloos dreigt te worden heeft bijvoorbeeld te maken met aankomend ontslag, het aflopen van een tijdelijk contract, een functie die komt te vervallen of andere eisen die aan de functie worden gesteld.

Hoe wordt het budget verdeeld?

Het totale budget voor 5 aanvraagronden is 25,5 miljoen euro. Voor een stage of leerbaan van 40 weken ontvangt u mogelijk een vergoeding van maximaal 2.700 euro.

Duurt de begeleiding korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de vergoeding naar verhouding bij.

Duurt de begeleiding langer dan 40 weken, dan ontvangt u geen vergoeding voor de extra weken. U kunt uw aanvraag direct na die 40 weken indienen, ongeacht of de opleiding al is afgerond.

RVO neemt per aanvraagronde alle op tijd ingediende volledige aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het budget verdeelt RVO dat evenredig over de aanvragen.

Wanneer en hoe vraagt u de subsidie aan?

U vraagt de subsidie aan binnen een jaar na afloop van de stage of leerbaan. Er zijn nog vier aanvraagronden:

  • juni 2022
  • december 2022
  • juni 2023
  • december 2023

Op de website van RVO regelt u de aanvraag en ziet u de precieze voorwaarden.