Leren en werken

Een leerbaan combineert leren en werken in het bedrijf. Voor werkenden en werkzoekenden bieden leerbanen verschillende voordelen:

  • Uw medewerkers combineren werken met leren
  • Er is veel aandacht voor de praktijk
  • Leerbanen zijn ideaal voor omscholing naar uw sector
  • Erkende leerbedrijven staan garant voor de kwaliteit
  • De scholing maakt deel uit van het mbo
  • Herkenbare diploma’s, certificaten en praktijkverklaringen bevorderen duurzame inzetbaarheid
  • Leerbanen bieden veel mogelijkheden voor maatwerk

Erkend leerbedrijf worden

Leren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van elke mbo-opleiding. Om zo’n stage of leerbaan te kunnen bieden, hebt u een erkenning van SBB nodig als leerbedrijf. Bent u nog niet erkend? Vraag erkenning aan.

Lees meer

Leren stopt niet na het behalen van een mbo-diploma. Ook werkenden en werkzoekenden staan voor de uitdaging om zich te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat hun beroep nieuwe kennis en vaardigheden vraagt. Of omdat de kansen op werk in een andere sector groter zijn.

Voor de een betekent leven lang ontwikkelen het volgen van een volledige mbo-opleiding. Voor de ander is dat misschien te hoog gegrepen of kost het eenvoudigweg te veel tijd. Gelukkig is het ook mogelijk om een of meer onderdelen van een opleiding te volgen.

Neem een keuzedeel of een beroepsgericht onderdeel van een mbo-opleiding. Zo'n stukje van de kwalificatiestructuur is heel geschikt voor bijscholing. De vakman of vakvrouw die dat onderdeel volgt wordt beloond met een wettelijk erkend mbo-certificaat.

Er zijn ook werkenden en werkzoekenden voor wie een diploma, een entreeopleiding of een certificaat niet haalbaar is. Op basis van de vraag van een leerbedrijf en de persoonlijke mogelijkheden kan die doelgroep in de praktijk aan het werk om toch een praktijkverklaring te verdienen.

Zo maken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen leven lang ontwikkelen voor iedereen bereikbaar.

Leven lang ontwikkelen

Om- en bijscholen via praktijkleren in het mbo verbetert de directe duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers een mooie kans om nieuwe werknemers op te leiden of om eigen medewerkers bij te scholen. Op die manier kunnen werknemers zich een leven lang ontwikkelen.

Steun- en herstelpakket

In het derde steun- en herstelpakket heeft het kabinet 63 miljoen euro uitgetrokken voor kortdurende scholingstrajecten via praktijkleren in het mbo. Het gaat om leerbanen in de derde leerweg, waarbij werken en leren worden gecombineerd. Deze opleidingen kunnen worden afgerond met een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring.

De middelen van het kabinet zijn bedoeld voor werkenden en werkzoekenden die door de coronacrisis hun baan kwijtraakten of dreigen kwijt te raken. Er is een vergoeding voor zowel de mbo-school als de werkgever.

Lees meer over Financiële mogelijkheden

Positionpaper 'De kracht van praktijkleren in het mbo'

Een praktische, effectieve bijdrage aan een leven lang ontwikkelen. Daarvoor maken beroepsonderwijs en bedrijfsleven in SBB zich sterk. In de positionpaper 'De kracht van praktijkleren in het mbo' beschrijven we een reeks concrete, samenhangende voorstellen die ons in staat stellen om de producten en diensten die we nu al bieden voor het initiële beroepsonderwijs óók in te zetten voor de grote groep van volwassenen.